Ucim i suradujem (Jasna Relja)

Prirucnik Ucim i suradujemsluzi poticanju djecjega moralnog razvoja ucenika u dobi od 10 do 13 godina. Proces moralnog razvoja djeteta obuhvaca formiranje moralne svijesti, moralnih uvjerenja i stavova, moralnog ponašanja i djelovanja. Pedagog prenosi svojom osobnosti moralne vrijednosti i odgaja ucenike svojim vlastitim primjerom. Osim osobnosti i odgoja vlastitim primjerom, postoji i potreba posjedovanja ugleda, autoriteta i pedagoške ljubavi. Ljubav je pretpostavka moralnog odgoja. Ljubav prema uceniku u odgoju vrijedi više od mnogih napisanih i izrecenih rijeci ili pedagoških postupaka i metoda.

 

Razvoj moralnih osobina u ucenika pridonosi boljoj uskladenosti pojedinca s razrednim odjelom, boljoj medusobnoj komunikaciji te boljem funkcioniranju razrednog odjela u školi i škole u zajednici. Vrijednost je ovog prirucnika što na jednome mjestu ujedinjuje zadatke vezane uz moralne osobine ucenika od 4. do 8. razreda. Ucenici navedene dobi vec imaju razvijene moralne vrijednosti, koje se primjenom ovoga prirucnika mogu produbiti.

mr. sc. Nataša Mozgon Kauzlaric, prof. pedagogije

Prirucnik je vazan alat u razvoju gradanskih kompetencija koje se odnose na solidarnost, prijateljstvo, poštivanje razlicitosti. Svakako ce pridonijeti tomu da ucenici uspješnije ostvaruju društvene veze koje se temelje na uzajamnom poštivanju i dostojanstvu. Iako primarno namijenjen strucnim suradnicima pedagozima, strucnjacima drugih profila te razrednicima u razrednoj i predmetnoj nastavi, prirucnik treba preporuciti roditeljima i drugima koji se brinu o odgoju i obrazovanju djece kako bi se pridonijelo stvaranju moralnijih zajednica.

Marina Trbus, univ. spec. prava djece, prof. psih.

O autorici:

Mr. sc. Jasna Relja pedagoginja je savjetnica zaposlena u OŠ „Duro Ester“ u Koprivnici. U radu u školi posvecuje veliku brigu promicanju vrijednosti suradnje i razvijanja socijalnih vještina u ucenika provodeci projekte poput Medijacije, Malih socijalizacijskih skupina, Za sigurno i poticajno okruzenje u školamai sl. Promovirana je u zvanje savjetnice 2007. godine. Devet godina bila je zupanijska voditeljica za školski preventivni program te je za uspješnu provedbu preventivnih programa dobila priznanje Ministarstva prosvjete i športa 2003. godine. Cetiri godine bila je i zupanijska voditeljica Zupanijskoga vijeca strucnih suradnika pedagoga. Tada je bila i vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje. U prošlom desetljecu pripada autorima koji su imali najviše objavljenih strucnih clanaka u casopisu Napredak. Piše i za casopis Bjelovarski ucitelj, Zrno, Dijete – obitelj i škola, Školske novine. Magistrirala je pedagogiju 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu Roditeljsko vrednovanje odgojne i obrazovne uloge škole. Objavila je prirucnike za pedagoge i razrednike: Reci što osjecaš, Individualni rad pedagoga s ucenicima, Ucim i veselim se.

  • ISBN: 978-953-355-015-2
  • UDK: 37.015.3(035) ; 37.091.31(035) ; 159.923.3-053.5(035)
  • Izdavac: Naklada Ljevak
  • Godina: 2017.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 96
  • Format: 13,5×21 cm cm

Cijena: 80,10 kn