Upravljanje marketingom – 14. izdanje (Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Maja Martinovic)

Dobar marketing nije slucajnost, nego rezultat pazljivog planiranja i provedbe uz pomoc najmoderniji instrumenata i tehnika. To je istovremeno i umjetnost i znanost jer marketinški strucnjaci pokušavaju pronaci nova kreativna rješenja za cesto slozene izazove koje pred njih predstavljaju duboke promjene u marketinškom okruzenju 21.st. U ovoj knjizi opisujemo kako vrhunski marketinški strucnjaci zongliraju izmedu discipline i mašte ne bi li se nosili s novonastalim marketinškim okolnostima.

Novo, 14. izdanje udzbenika Upravljanje marketingom pokriva sve nezaobilazne teme iz širokog podrucja marketinga koje je potrebno znati i sagledati prilikom kreiranja marketinških strategija i taktika. Izuzetno je aktualna i zanimljiva, jer kako nova vremena donose i nove momente, nove probleme i izazove s kojima se suocavaju poduzeca, tako ih prati i analizira ova knjiga. Naime, knjiga obraduje situacije iz suvremenog poslovnog svijeta izlozenog stalnim trzišnim i tehnološkim promjenama. Knjiga je puna kratkih slucajeva i praktickih vjezbi kroz koje se ilustriraju navedene teme. Pri tome se kroz tekst iznose i vrlo aktualni primjeri i problemi kompanija diljem svijeta, iz cijih se poslovnih situacija, problema i rješenja moze uciti i izvuci pouka.

Ovo je izdanje posebno pripremljeno za trzište Hrvatske i regije a sadrzi 22 poslovna slucaja od kojih se svaki odnosi na jednu od tema koje se obraduju u poglavljima ovog udzbenika. Odgovarajuci na pitanja postavljena iza svakog slucaja moci ce provjeriti svoje znanje i povezati konkretan slucaj s iznesenim teoretskim postavkama.

Knjiga je pisana za studente poslovne administracije, na strucnom i specijalistickim studijima. Ona je takoder vrlo korisna i marketinškim strucnjacima, kao i svima koji su visokopozicionirani na marketinškim funkcijama.

Kratki sadrzaj:

1. DIO: Razumijevanje upravljanja marketingom
Definiranje marketinga za 21. stoljece
Razvijanje marketinških strategija i planova
2. DIO: Dobivanje uvida u marketing
Prikupljanje informacija i predvidanje potraznje
Provodenje marketinškog istrazivanja
3. DIO: Povezivanje s potrošacima
Stvaranje dugorocno lojalnih odnosa
Analiza trzišta krajnje potrošnje potrošaca
Analiza trzišta poslovne potrošnje
Identificiranje trzišnih segmenata i odabir ciljnih trzišta
4. DIO: Izgradivanje snaznih marki
Izgradnja trzišne vrijednosti marke
Umijece pozicioniranja marke
Konkurentska dinamika
5. DIO: Oblikovanje trzišne ponude
Odredivanje strategije proizvoda
Oblikovanje usluga i upravljanje njima
Razvijanje cjenovnih strategija i programa
6. DIO: Isporuka vrijednosti
Oblikovanje i upravljanje integriranim marketinškim kanalima
Upravljanje maloprodajom, veleprodajom i logistikom
7. DIO: Odašiljanje poruke o vrijednosti
Oblikovanje integriranih marketinških komunikacija i upravljanje njima
Upravljanje masovnim komunikacijama: oglašavanje, unapredenje prodaje, dogadaji i iskustva te odnosi s javnošcu
Upravljanje osobnim komunikacijama: izravni i interaktivni marketing, marketing usmenom predajom i osobna prodaja
8. DIO: Ostvarivanje uspješnoga dugorocnog rasta
Uvodenje novih trzišnih ponuda
Prodiranje na globalna trzišta
Dugorocno upravljanje holistickom marketinškom organizacijom

P. Kotler vodeci je svjetski autoritet na podrucju marketinga. On je uvazeni profesor medunarodnog marketinga na Kellog School of Management na Northwestern Sveucilištu. Magistarski rad je obranio na Sveucilištu u Chicagu, a doktorat na MIT-ju, oboje iz ekonom?e.

K. L. Keller je prepoznat kao jedan od medunarodnih voda u proucavanju strateškog brand menadzmenta i integriranih marketinških komunikacija Keller je E. B. Osborn profesor marketinga na Amos Tuck School of Business Administration na Sveucilištu Dearthmouth.

M. Martinovic je profesorica na Zagrebackoj školi ekonomije i managementa, gdje od 2004. godine predaje predmete iz podrucja marketinga na strucnom i MBA studiju, a od 2007. godine je i procelnica Katedre za marketing i komunikacije, te prodekanica Diplomske škole na ZŠEM-u. Kao nositelj kolegija Going to Market takoder je predavala na MBA studiju Barcelona Management Instituta (BMI), te predaje na MBA studiju Sarajevo Graduate Business School u suradnji sa University of Delaware i Texas A&M University-Commerce na kolegiju Marketing Management. Radila je na redakturi i prijevodima, te je bila urednica niza knjiga iz podrucja marketinga, kao primjerice udzbenika za MBA studij „Upravljanje strateškim marketingom". Recenzent je znanstvenih casopisa, izmedu ostaloga i casopisa Marketing Education Review (American Marketing Association). Bila je i gost suurednik posebnog izdanja znanstvenog casopisa International Journal of Business and Emerging Markets (IJBEM), Inderscience Journals (2012.). Jedan je od autora Leksikona marketinga u izdanju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2011.). Redovito sudjeluje i prezentira radove na medunarodnim konferencijama, te izlaze na strucnim skupovima.

  • ISBN: 978-953-246-173-2
  • Izdavac: MATE
  • Godina: 2014.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Prevoditelj: Nikola Draskovic
  • Broj stranica: 900
  • Format: 20×25,5 cm

Cijena: 609,00 kn