Upravljanje pomocu misija (Pablo Cardona, Carlos Rey)

Ova se knjiga bavi upravljanjem pomocu misija (management by missions, MBM) cija je glavna ideja distribucija korporativnih misija i ciljeva na sve razine kompanije. On pociva na tri stupa: teorijskom istrazivanju (proucavanju strucne literature), prakticnom istrazivanju (terenskom istrazivanju) te implementacijskom konzaltingu (prakticnoj primjeni u poduzecima).

Autori naglašavaju kako njihov cilj u ovoj knjizi nije pribaviti konacna rješenja problema u upravljanju. Isto tako, ne nastoje od nje stvoriti prirucnik s uputama o tome ?kako upravljati poduzecem? nego daju uvodni prijedlog o jednom novom nacinu shvacanja upravljanja. Zele privuci paznju na potrebu za promjenom u današnjim modelima upravljanja te se nadaju da ce ova knjiga pomoci u poucavanju menadzera o tome kako stvoriti kulturu s visokom razinom predanosti koja vrednuje ljudski rad te organizira svoju djelatnost na nacin koji ukljucuje sve više ucinkovitosti i motiviranosti.

Prvi stup, teorijsko istrazivanje, ono je koje odgovara na sljedeca pitanja: je li itko ikada vec pisao o toj temi, koje su teorije ili gledišta pri tome predlozena? Ubrzo smo uvidjeli da uz literaturu koju imamo u našoj knjiznici, postoji obilje objavljenih knjiga koje su izravno ili neizravno povezane s temom ove knjige. Izvršili smo dubinsku analizu literature po pitanjima misije, vrijednosti, kulture, motivacije, kvalitete, procesa, vodstva i tako dalje.

Drugi je stup našeg modela prakticno istrazivanje. Za pocetak smo, u istrazivanju provedenom 2000. godine, koje smo utemeljili na upitniku poslanom na adrese 220 poduzeca, ustanovili raznolike poveznice izmedu organizacijske kulture i dobiti. Godine 2002. proveli smo drugo istrazivanje usmjereno na iskustva poduzeca u definiranju i provodenju organizacijske kulture. Sve ukupno smo iz poduzeca diljem cijelog svijeta prikupili više od 1300 izjava o misiji i izjava o vrijednostima. Iskoristili smo ih u svrhu odredivanja glavnih znacajki onoga što bi se moglo nazvati ?zdravom organizacijskom kulturom?.

Treci stup našeg MBA modela, implementacijski konzalting, jest ono što nam je omogucilo objavu ove knjige, sa sigurnošcu da su prijedlozi i ideje koje sadrzi isprobane i ispitane te doista funkcioniraju u praksi. Kao rezultat toga, tijekom zadnjih pet godina ispitali smo ideje i rješenja predstavljena u ovoj knjizi u poduzecima svih velicina i u razlicitim gospodarskim granama.

  • ISBN: 978-953-246-079-7
  • Izdavac: Mate
  • Godina: 2010.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 208
  • Format: 15,00×23,00 cm

Cijena: 200,00 kn