Uvod u prapovijesnu arheologiju (Tihomila Tezak-Gregl)

Knjiga je u prvom dijelu opci uvod u arheologiju. Cijelo poglavlje Što je arheologija bavi se arheologijom opcenito. Ali i u kasnijim poglavljima koja su posvecena poglavito prapovijesnoj arheologiji mnoge su cinjenice, promišljanja i zakljucci jednako dobro primjenjivi i na ostala arheološka razdoblja. Samo što je ovdje sve objašnjeno i potkrijepljeno primjerima iz prapovijesne arheologije. 

Knjiga je podijeljena u 6 glavnih poglavlja s nizom potpoglavlja. Prvo odgovara na pitanja što je arheologija, koji su njezini ciljevi i zadaci, kakav je njezin polozaj i odnos s drugim srodnim znanostima, prije svega poviješcu i antropologijom. Drugo poglavlje bavi se poviješcu proucavanja i istrazivanja prapovijesti od spekulativne faze prisutne još kod antickih autora do moderne analiticke faze. 

Trece poglavlje donosi razlicite pristupe periodizaciji prapovijesti, razmatraju se kriteriji na kojima se one temelje. Potom se donosi kronološka periodizacija koja se najcešce koristi, a pojedina njezina razdoblja predstavljena su glavnim svojim obiljezjima. Cetvrto je poglavlje posveceno arheološkim izvorima i gradi. Ono je najopseznije i detaljno se bavi arheološkim nalazima, njihovim vrstama i tipovima; nalazištima i njihovom tipologijom, objektima unutar nalazišta itd. 

Peto poglavlje posveceno je pojmovima kulture i civilizacije koji u arheologiji imaju drugacije znacenje i tumacenje nego u svakodnevnom poimanju ili nekim drugim znanostima. 

Završno je poglavlje posveceno kronologiji, relativnoj i apsolutnoj. U sklopu relativne kronologije objašnjavaju se stratigrafija i tipologija, a u sklopu apsolutne kronologije razmatraju se neke od najvaznijih i najcešce korištenih prirodoznanstvenih metoda odredivanja apsolutne starosti arheoloških nalaza i nalazišta. 

Knjiga je opremljena kazalom pojmova i imena, te iscrpnom bibliografijom.

  • ISBN: 978-953-7534-71-4
  • Biblioteka: Uvodi
  • Izdavac: Leykam International
  • Godina: 2011.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 240

Cijena: 115,20 kn