Vise biljke – stablasice (Nada Hulina)

Biljke su me raznolikošcu oblika, boja i mirisa ocaravale otkad pamtim. U školi sam naucila da “sve kemijske tvornice svijeta ne rade tako savršeno i precizno kao jedna mala biljka, koju naša noga moze bezobzirno gaziti” i da je opstanak zivota na Zemlji (ciklus dušika, ugljika, kisika i vode) vezan uz biljke. Usto, fascinirala me ambivalentnost biljaka, to što mnoge mogu biti i korisne i štetne, ovisno o tome koliko ih poznajemo.

Biljke su postale i predmet mojeg strucnog interesa. Kao dugogodišnji nastavnik Agronomskog fakulteta u Zagrebu (na predmetima Botanika, Korovi, Medonosno bilje i Fitocenologija) osvjedocila sam se da je studentima vrlo teško uciti sistematiku bilja. Nabrajanje znanstvenih, latinsko-grckih imena biljaka i skupina kojima pripadaju te morfološki podaci, osobito o broju dijelova cvijeta, tipu cvata i ploda, mnogim je studentima krajnje mukotrpno i misle da to nema smisla pamtiti.

No, sistematika bilja trebala bi nam pomoci da se upoznamo s raznolikošcu biljnog svijeta i da ga tako naucimo koristiti i štititi, osobito rijetke, ugrozene i endemicne biljke. Zato sam se prihvatila pisanja knjige u kojoj sam tu sistematiku uzela kao osnovicu za gospodarsko znacenje bilja, što je zapravo glavna preokupacija agronoma.

Sve što sam saznala o biljkama, desetljecima skupljala po knjigama i biljezila, imala sam potrebu pretociti u tekst sa zeljom da to štivo bude zanimljivo i citatelju korisno.

iz Predgovora

  • ISBN: 978-953-212-415-6
  • Izdavac: Golden marketing
  • Godina: 2011.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 344
  • Format: 19,50 ? 26,50 cm

Cijena: 304,50 kn