Vitezovi Templari u Novom svijetu


Godine 1398., gotovo sto godina prije Kolumbova otkrića Novoga svijeta, škotski princ Henry Sinclair, grof Orkneva, otplovio je u današnju Novu Škotsku, o čemu svjedoče legende o Glooscapu indijanskog plemena Mikmaka. Upravo taj princ Henry Sinclair je ponudio utočište templarima, koji su bježali pred progonom francuskoga kralja Filipa Lijepog početkom četrnaestoga stoljeća. Uz arheološke dokaze, urođeničke legende i svetu geometriju templara i slobodnih zidara, autor William F. Mann je ponovno otkrio naselje, koje su u Novome svijetu utemeljili Sinclair i njegovi templari. To je bilo utočište i skrovište Grala – Svete loze, koja povezuje kuću Davidovu i merovinšku dinastiju preko potomaka Isusa i Marije Magdalene – sve do 1755., kada su Britanci protjerali Akadijce.

  • ISBN/EAN: 9789536716364
  • Izdavač: Stari Grad D.O.O.

Cijena: 79,00 kn