Vrednovanje poduzeca (Stjepan Kolacevic, Baldo Hreljac)

Djelo je metodicki prilagodeno suvremenom poimanju ekonomske vrijednosti poduzeca uvazavajuci medunarodne standarde financijskog izvještavanja kao i suvremena teorijska i prakticna stajališta najpriznatijih svjetskih autora iz predmetnog podrucja.S obzirom na to da predmetno djelo sadrzi aktualne teme iz podrucja vrednovanja imovine pojedinacno i poduzeca kao cjeline, kao takvo nesumnjivo moze biti zanimljivo širokom krugu korisnika, pocevši od studenata, strucne javnosti te profesionalnih racunovodstvenih i financijskih djelatnika.Predmetno djelo predstavlja prilog još uvijek oskudnoj domacoj literaturi iz podrucja naprednog racunovodstva i financija. Jednostavnost i jasnoca prezentacije kompleksnih problema, osnovne su vrijednosti o obiljezja ovog djela.
 
Prof.dr.sc. Vinko Belak 
 
Djelo autora mr. sc. Stjepana Kolacevica i mr. sc. Balde Hreljca pod naslovom Vrednovanje poduzeca zasigurno ce dati doprinos domacoj literaturi iz podrucja vrednovanja poduzeca, posebno zbog svog interdisciplinarnog pristupa. Naime, autori se bave vrednovanjem poduzeca s ekonomskog aspekta, karakteristicnog za podrucje financija i menadzmenta, ali doticu i obraduju racunovodstvene aspekte iste teme.Dodatni doprinos autora ocituje se u potkrepljivanju deskriptivnih izlaganja primjerima iz prakse, te djelo ima potencijal biti korisnom literaturom širokom krugu citatelja, od ljudi iz poslovne prakse, do studenata visokih škola.
 
Doc.dr.sc. Zeljana Aljinovic Barac 

  • ISBN: 9789533290089
  • Izdavac: TEB
  • Godina: 2012.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 372

Cijena: 149,00 kn