Vrijeme zlocina (Zvonimir Despot)

Hrvatski institut za povijest iz Zagreba objavio je još 2007. godine knjigu Zvonimira Despota pod naslovom “Vrijeme zlocina: novi prilozi za povijest koprivnicke Podravine 1941.-1948.”, u kojoj je javnosti predocio javnosti nove, nepoznate, prešucivane cinjenice, podatke, dogadaje i osobe iz tog razdoblja, prije svega porazene u NDH (ustaše, domobrani, Nijemci, Kozaci), ali je nastojao razotkriti kako je komunisticka vlast i na podrucju koprivnicke Podravine osvajala pozicije te kako se nemilosrdno obracunavala sa svojim ideološkim neprijateljima. U pisanju je maksimalno iskoristio svu arhivsku gradu koja mu je trenutacno bila dostupna te koja je dobrim dijelom do danas ostala ili neobradena ili prešucena ili djelomice iskorištena, ali i dvojbeno interpretirana. Prvo izdanje knjige bilo je rasprodano u tri mjeseca od njezina izlazenja. Kako je mnogo upita bilo za nju svih ovih godina, i mnogo interesa, ovo je njezino drugo izdanje u biblioteci „Hrvatska povijest“ nakladnicke kuce Despot Infinitus d.o.o. iz Zagreba.

Ova knjiga svojim sadrzajem nadilazi obuhvaceno koprivnicko podrucje. U njoj ce citatelj, primjerice, naci pricu o prvom ustaškom logoru u NDH, “Danici” kod Koprivnice, posebice o njegovu ponovnom funkcioniranju nakon rata, za komunisticke vlasti, o cemu se sve do danas šutjelo. U knjizi je, dalje, napisana do sada najiscrpnija analiza umorstva knjizevnika i seljackog tribuna Mihovila Pavleka Miškine. Ispricana je prica o sudbini Udbinjana koji su nakon progona iz Udbine potkraj 1942. svoje nove domove našli u Podravini. Novim, do sada nepoznatim podacima upotpunjena je slika o tzv. Podravskoj republici 1943./1944., pa o Rafaelu Bobanu i njegovoj Crnoj legiji koji su se pocetkom 1944. prebacili u sjeverozapadnu Hrvatsku i stacionirali se u Koprivnici. Tu su do sada i gotovo nepoznati i vrlo iscrpni detalji o bitci za Koprivnicu u jesen 1944., koja je bila jedna od najzešcih ratnih bitaka na hrvatskome prostoru za Drugoga svjetskog rata. Koprivnicko podrucje itekako nadilazi i “Operacija Gvardijan”, ili “Deseti travnja“, koja je u ovoj knjizi takoder do sada najdetaljnije opisana. U knjizi je opisana i borba Partije protiv Crkve, a popisane su i komunisticke zrtve medu svecenstvom.

Prva cjelina kronološki obuhvaca sva zbivanja na podrucju koprivnicke Podravine (odnosno podrucje nekadašnjih kotareva Koprivnica i Durdevac) od 1941. do 1948. godine. Zatim slijedi drugi dio u kojem je zapravo isprican niz pojedinacnih sudbina ljudi koji su bili glavni akteri opisanih dogadaja i na jednoj i na drugoj strani. Upravo te pojedinacne sudbine svjedoce o okrutnosti tadašnjega vremena, kao i obaju rezima, ustaškog i komunistickog.

Drugu veliku cjelinu ove knjige cine svi popisi zrtava. Velik dio tih popisa do danas uopce nije objavljen (primjerice, popis logoraša “Danice” 1941. godine, popisi Zemaljske komisije za utvrdivanje ratnih zlocina okupatora i njegovih pomagaca za Hrvatsku, pa popis osudenika i presuda Vojnog suda u Bjelovaru 1945.-1946., izvještaji rimokatolickih zupnih ureda i pravoslavnih parohija…). Posebno je zanimljiv do sada nepoznat popis iz elaborata Udbe “Rekonstrukcija banditizma za bivši kotar Koprivnica” u kojem je Udba navela sve osobe koje su se, po njezinoj prosudbi, borile protiv nove vlasti, kao i osobe koje su im u tome pomagale, pri cemu su navedeni i podaci gdje je koja od tih osoba nadena, ubijena ili kako je kaznjena.

Ukratko, knjiga Zvonimira Despota do sada je najopsezniji, najobjektivniji i najhrabriji znanstveni rad o ratnim i poratnim godinama koprivnicke Podravine. Despot je nekoliko godina svoje slobodno vrijeme, htijenje i znanje posvetio izucavanju tog bolnog dijela koprivnicke prošlosti, kojega se dosad nitko tako opsezno nije prihvatio. Izuzetna je vrijednost Despotove knjige u tome što se nije opredjeljivao ni za jednu stranu, nego sve temelji iskljucivo na  cinjenicama. Njezina je vrijednost i u tome što je Despot spretno i znalacki povezao dogadaje na svjetskoj i hrvatskoj sceni u to doba s onima na koprivnickom podrucju. Odnosno, knjigu je pisao s nacionalnog vidika, tako da je ona zanimljiva svima, a ne samo Koprivnicancima, jer je tadašnje krvave prilike na nacionalnoj razini u detalje ispricao baš na koprivnickom primjeru. Velika je vrijednost knjige i u tome što su u njoj objavljeni svi dostupni popisi zrtava, osim nekih koji su parcijalno radeni, pa su time i manje vjerodostojni. Knjiga je zbog toga i prvorazredni izvor podataka za daljnja povijesna istrazivanja, ne samo za Koprivnicu, vec dakako i za šire.

  • ISBN: 9789537892159
  • Biblioteka: Hrvatska povijest
  • Izdavac: Despot Infinitus
  • Godina: 2013.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 460

Cijena: 134,91 kn