Začarana


Bartul Matijaca, neuropsihijatar, prve svoje radove objavio je 1977. godine u „Forumu“ (JAZU).
 
U istom časopisu objavljivao je pjesme u prozi i pripovijetke.
Osim Začarane vlâke, tiskane 1984. u „Slobodnoj Dalmaciji“, kratke priče objavljuje u „Večernjem listu“. Dvaput je bio prvonagrađenik natječaja za kratku priču (1997. i 1998., priče Graminea vulgaris i Slučaj doktora Sankovića), a Eldorado (2001.) i Podudarnosti (2003.) ušle su u uži izbor za nagradu.
Knjiga proza Crno more objavljena je 2001. U knjizi Začarana sedam je priča iz Crnog mora, dok su priče Spomenka, Začarana vlâka, Tri sličice s puta po Andaluziji, Eldorado, Podudarnosti i Brklja prvi put ukoričene u ovoj zbirci.
Priče su pisane u trideset godina dugom razdoblju, a vrijeme objavljivanja u većini slučajeva se ne podudara s vremenom kada su napisane.

  • Broj stranica: 154
  • Jezik: Hrvatski
  • Datum izdanja: 11.04.2013
  • Godina izdanja: 2013
  • Uvez: Meka
  • ISBN/EAN: 9789531766166
  • Izdavač: Medicinska Naklada
  • Autor: Bartul Matijaca
  • Prosječna ocjena Ocjena kupaca: 5(1)

Cijena: 79,00 kn