Zagrebacki leksikon (Josip Bilic, Hrvoje Ivankovic)

Zivahno kulturno, trgovacko, politicko, industrijsko i prometno središte; grad kroz ciju se uzbudljivu povijest prelamala i povijest hrvatskoga naroda, opisan je u dvosvešcanom leksikonu nizom informativnih i strucno srocenih natuknica, satkanih prinosima iz razlicitih podrucja – od znanosti, umjetnosti, obrazovanja i publicistike do gospodarstva, sporta, turizma i zabave. Zagrebacki leksikon ozivljava zaboravljene vedute i dogadaje, vodi citatelje u gradske muzeje, parkove, šetališta, ustanove, ulice i trgove. Premda ne sadrzava biografske natuknice Leksikon upucuje i na mnoge osobe koje su svojom djelatnošcu obiljezile zivot grada u pojedinim podrucjima i razdobljima, a kazalo imena na kraju knjige olakšava njihovo pronalazenje i kontekstualiziranje. Zagreb je predocen i nizom likovnih, na suvremen nacin izvedenih sadrzaja starih i novih fotografija, crteza, karata i preglednih tablica. Prvi leksikografski opis Zagreba, pojmovnik njegovih vitalnih tocaka, prvo je izdanje Leksikografskoga zavoda i Masmedije o nekome hrvatskom gradu.

Leksikon se sastoji od dva sveska: I. svezak: A-LJ i II. svezak: M-Z.

  • ISBN: 953-157-484-7
  • Izdavac: Leksikografski zavod Miroslav Krleza
  • Godina: 2006.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Format: 16×24,5 cm

Cijena: 200,00 kn