Zakon o parnicnom postupku 2015. (Hrvoslav Basic)

  • redakcijski procišceni tekst Zakona 
  • napomene uz pojedine odredbe
  • pojmovno kazalo

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 25 od 28. veljace 2013., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parnicnom postupku, koji je stupio na snagu 1. travnja 2013., dok je u Narodnim novinama, broj 28 od 6. ozujka 2013., objavljen Zakon o sudovima kojim je clanak 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parnicnom postupku (Nar. nov., br. 57/11), prestao vaziti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parnicnom postupku (Nar. nov., br. 25/13) sadrzava 103 clanka kojima su znatno izmijenjeni pojedini instituti, cime je Zakon o parnicnom postupku postao nepregledan i teško citljiv. U zelji da pojednostavimo i olakšamo njegovo korištenje, priredili smo redakcijski procišceni tekst s odgovarajucim napomenama. U tu su svrhu posljednje izmjene i dopune otisnute masnim slovima, a opsezno pojmovno kazalo osigurava brzo i jednostavno pronalazenje pojmova sadrzanih u Zakonu. <

Uredništvo

Priredio: Hrvoslav Bašic dipl. iur., Zagreb

  • ISBN: 9789537812744
  • Izdavac: Novi Informator
  • Godina: 2013.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 156
  • Format: 21×28 cm

Cijena: 95,00 kn