Zakon o parnicnom postupku 2016 (X izdanje)

U Narodnim novinama, broj 25 od 28. veljace 2013., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parnicnom postupku, koji je stupio na snagu 1. travnja 2013., dok je u Narodnim novinama, broj 28 od 6. ozujka 2013., objavljen Zakon o sudovima kojim je clanak 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parnicnom postupku (Nar. nov., br. 57/11), prestao vaziti. Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-885/13 od 11. srpnja 2014. (Nar. nov., br. 89/14) ukinut je stavak 4 clanka 392. b Zakona o parnicnom postupku. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parnicnom postupku (Nar. nov., br. 25/13) sadrzava 103 clanka kojima su znatno izmijenjeni pojedini instituti, cime je Zakon o parnicnom postupku postao nepregledan i teško citljiv. U zelji da pojednostavimo i olakšamo njegovo korištenje, priredili smo redakcijski procišceni tekst s odgovarajucim napomenama. U tu su svrhu posljednje izmjene i dopune otisnute masnim slovima, a opsezno pojmovno kazalo osigurava brzo i jednostavno pronalazenje pojmova sadrzanih u Zakonu.

  • ISBN: 9789538119002
  • Izdavac: Novi informator
  • Godina: 2016.
  • Uvez: meki
  • Broj stranica: 156

Cijena: 85,50 kn