Zakon o trgovackim drustvima (Jaksa Barbic)

  • ISBN: 978-953-7585-02-0
  • UDK: 347.72(497.5)(094.5)
  • Izdavac: Organizator
  • Godina: 2008.
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 715

Cijena: 465,00 kn