Zakon o zastiti na radu s komentarima i tumacenjima (2014.) (Svjetlana Sokcevic)

Objavljen je novi Zakon o zaštiti na radu s komentarima i tumacenjima. Autori knjige su prof. dr. sc. Svjetlana Šokcevic (komentari i tumacenja Zakona i pravilnika) te prof. dr. sc. Marinko D. Ucur (predgovor). Uz cjelovit tekst Zakona o zaštiti na radu (objavljen je 11. lipnja i stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine) u knjizi objavljujemo komentare i tumacenja svih clanaka, kao i cijeli niz zakonskih i popratnih podzakonskih akata kojima se olakšava pracenje i primjena ovog vaznog zakona. Naglašavamo da knjiga sadrzi usporedbe europskih i hrvatskih pravnih rješenja; pregled medunarodnih ugovora u vezi sa zaštitom na radu i kulturom rada; procjenu ucinaka propisa i kvalitete normiranja; glavne znacajke Zakona o zaštiti na radu (sustav zaštite, pojašnjenje pojmova, primjena Zakona, obveze poslodavaca u vezi sa zaštitom na radu, opca nacela prevencije i pravila, obveze i prava radnika, povjerenik radnika za zaštitu na radu, inspekcijski nadzor…).

Nadalje, u knjizi su objavljeni i cjeloviti tekstovi pravilnika u vezi sa zaštitom na radu kao podzakonskih provedbenih akata (Pravilnik o izradi procjene rizika, Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju strucnog ispita, Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu i Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu), komentari i tumacenja podzakonskih propisa, te izvadci iz:

 • Ustava Republike Hrvatske;
 • Zakona o inspektoratu rada;
 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 • Zakona o obveznom zdravstvenom siguranju;
 • Zakona o mirovinskom osiguranju;
 • Zakona o obveznim odnosima;
 • Kaznenog zakona;
 • Direktive Vijeca EEZ o uvodenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, 
 • te popis uredbi i direktiva EU-a u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Knjiga je namijenjena poslodavcima i radnicima, osobama specijaliziranima i odgovornima za zaštitu i sigurnost na radu, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima kao i tvrtkama koje se profesionalno bave zaštitom na radu te izradom procjena opasnosti.

 • ISBN: 978-953-7177-92-8
 • Izdavac: TIM Press
 • Godina: 2014.
 • Uvez: tvrdi
 • Jezik: hrvatski
 • Broj stranica: 424

Cijena: 300,00 kn