Zbirka propisa o djeci (Iva Parenta, Berislav Pavsic)

Zbirka propisa o djeci sadrzi šest skupina izvora (univerzalne, regionalne, subregionalne, dvostrane medunarodne i hrvatske izvore). Posebno je izdvojena skupina osnovnih izvora u kojoj su Deklaracije o pravima djeteta i izvod iz Ustava Republike Hrvatske. Najvazniji medunarodni i hrvatski propisi objavljeni su u cjelini, manje vazni, ali znacajni objavljeni su u izvodima sadrzaja, a za ostale se navode naslovi i podaci o mjestu gdje su objavljeni. Za svaki izvor je navedeno od kuda je prijevod uzet. Izvori koji nisu prevedeni objavljeni su na engleskom jeziku. Tekstovi izvora koji su obuhvaceni Zbirkom su odabrani prema kriteriju izricitog spominjanja djeteta ili djece (u odgovarajucem padezu ili odgovarajucem pridjevu). Medutim, nekad su djeca obuhvacena pojmom fizicke osobe, radnika, poreznog vjerovnika ili duznika, obveznika ili slicno, što zahtjeva primjenu opcih odredaba o zastupanju. Mutatis mutandis to se dogada i s pridjevima. Prema izlozenom na djecu se primjenjuje velik broj pravnih izvora. Deklaracije, pravila, smjernice te preporuke i rezolucije za razliku od konvencija ne stvaraju pravne obveze. U predmetnoj knjizi su medutim razvrstane medu izvore zajedno s ostalima.

  • ISBN: 9789537804046
  • Izdavac: DuseviC & Krsovnik
  • Godina: 2016.
  • Uvez: tvrdi
  • Broj stranica: 969

Cijena: 765,00 kn