Zivot rijeci (Tomislav Ladan)

Djelo enciklopedista, knjizevnika, poliglota i prevoditelja Tomislava Ladana ‘Zivot rijeci’ pravi je dogadaj u našem nakladništvu i kapitalno djelo hrvatskog jezikoslovlja i kulture. ‘Zivot rijeci’ dokaz je velikog doprinosa Tomislava Ladana hrvatskoj leksikografiji, knjizevnosti i kulturi, djelo u kojem je autor otvorio skrovite postupke i proširio znanja o nastajanju rijeci i imena u hrvatskom jeziku. Osnovni je cilj ove knjige golemo obavijesno blago što ga sadrze rijeci (ukljucujuci i proucavanje njihova podrijetla i razvoja) uciniti ne samo dostupnim, nego i zanimljivim širokomu krugu kulturnih citatelja, udahnuti zivotnu uporabnost formulama etimoloških rjecnika koje su nerijetko hermeticne, povezujuci istodobno rijeci i njihov razvoj s razvojem kulture i civilizacije, s razvojem društvenih institucija, kao i s materijalnim cinjenicama izvanjezicnoga svijeta o kojem jezik govori. Za takav pothvat nije bilo dovoljno samo poznavanje leksikografije, leksikologije i etimologije kao cisto jezikoslovnih disciplina; bilo je nuzno golemo autorovo enciklopedijsko znanje, a o njemu je prof. Ladan do sada vec nebrojeno puta citateljstvu pruzio dokaze. Knjiga se sastoji od trinaest središnjih razdjela u kojima je objašnjeno više od 2000 rijeci i pojmova, a njenu osnovicu cine tekstovi koji su ranije djelomicno objavljeni u raznim medijima i u djelu pod naslovom Rijeci. Razdjelima je dodan i zakljucni tekst s razmatranjima esejistickoga karaktera u kojima se sa stanovitim filozofskim odmakom govori o svijetu na koji se odnose objašnjene rijeci. Upravo kako bi izbjegao mehanicki (a ujedno i dosadni) nacin izlaganja abecednim redoslijedom, autor je, prema odredenim kriterijima srodnosti, rijeci i pojmove razvrstao u skupine okupljene oko odredenog manjeg broja "krovnih" pojmova, pa se nakon krovnog elementa, koji se tumaci iscrpno, tumace u pregledu i mnogobrojni drugi elementi koji su s njim u asocijativnoj, funkcionalnoj ili znacenjskoj vezi (izvedenice, sinonimi i sl.). Pojedine tako obradene skupine, kada su osobito bogate, obraduju se i na više desetaka stranica. Takve skupine obradene uz pojedine "krovne" elemente zatim se, i opet na temelju znacenjskih, asocijativnih i funkcionalnih srodnosti, okupljaju u opsezna poglavlja ili razdjele. Vazno je napomenuti da se knjiga prof. Ladana odlikuje i time što ne tumaci samo "stare" rijeci hrvatskoga jezika, tj. one koje su potvrdene vec stotinama godina i kojima je jasno indoeuropsko i praslavensko, odnosno grcko-latinsko ili pak germansko, odnosno romansko podrijetlo, nego se hvata u koštac i s tumacenjem pojava i njihovih naziva koji se istom odnedavno rabe u hrvatskom (samo radi ilustracije navodimo nazive kao volan, dinamo, ventil, servomotor itd.)cije podrijetlo i razvoj znacenja nisu ništa manje zanimljivi. Knjiga je pisana zanimljivo i nimalo suhoparno kao što su i bili medijski nastupi prof. Ladana. Svojim dugogodišnjim sustavnim izlaganjima u medijima, osobito u nizu televizijskih emisija, namijenjenima širokomu krugu izobrazenih slušatelja prof.Ladan najviše je i najdjelotvornije pridonio razbijanju "profesionalne zatvorenosti" etimologije kao discipline. Pritom se prof. Ladan drzao dvaju osnovnih nacela: ne iznevjeriti osnovnu metodologiju etimologije kao jezikoslovne discipline, a istodobno najslozenije etimološke probleme izloziti u stvarnom jezicnom i kulturno-povijesnom kontekstu tako da budu razumljivi svakoj kulturnoj osobi. Zivot rijeci predstavlja sukus iznimno vaznog djelovanja prof. Ladana te nezaobilazno djelo neprocjenive vrijednosti za svakog obrazovanog Hrvata.

  • ISBN: 978-9533050010
  • Izdavac: Novela media
  • Godina: 2009.
  • Uvez: tvrdi
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 1291
  • Format: 16,00×24,00 cm

Cijena: 350,10 kn