Znacenje, stvarnost i konceptualna struktura (Josko Zanic)

Joško Zanic roden je 1980. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu (uz boravak u Velikoj Britaniji i SAD-u od godine i po) i Klasicnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2005. godine filozofiju i opcu lingvistiku (dobitnik je Rektoro­ve nagrade). Na istom fakultetu dokto­rirao je 2010. godine semanticko-on­to­loš­kom temom. Kao stipendist Balo­koviceve zaklade akademsku godinu 2008/2009. proveo je na Harvardu, a na kracim usavršavanjima boravio je takoder u Marburgu i Parizu. Bavi se pretezno problematikom jezika, uma i znacenja iz perspektive filozofije, lingvistike i kognitivne znanosti. Objavio je veci broj clanaka, eseja i prikaza na filozofske te filmske i druge teme na hrvatskom i engles­kom jeziku.
“Autor daje detaljan prikaz suvremenih pristupa istrazivanju znacenja, što ce biti od velike koristi domacoj publici. Knjiga je informativna, te argumentirana u svom zalaganju za postavke konceptualne semantike. Autor predlaze i svoje vlastite koncepcije o tome kako pristupiti znacenju vlastitih imena i problematici istine iz mentalisticke (konceptualisticke) perspektive te takoder nudi inovativno rješenje polemike izmedu realizma i konstruktivizma. Ujedno, on pokušava i uspijeva uspostaviti dijalog izmedu tzv. kontinentalne i analiticke struje u filozofiji. Pisana jasnim i zanimljivim stilom, knjiga Joška Zanica znatan je doprinos malobrojnoj literaturi iz filozofije jezika i filozofske semantike u nas.” (Dunja Jutronic)

  • ISBN: 978-953-6463-64-0
  • Izdavac: KruZak
  • Godina: 2011.
  • Uvez: meki
  • Jezik: hrvatski
  • Broj stranica: 245
  • Format: 13,50×20,40 cm

Cijena: 110,00 kn